PLÁZS HÁZIREND

Nyitva tartás – nappal
A Nagystrand szezonális nyitva tartásához igazodva – minden nap, belépés díjtalan. Plázs szervezői fenntartják a jogot, hogy rendkívüli időjárás esetén a nyitva tartás időpontját módosítsák, vagy zárva tartsanak.
A Plázst mindenki csak saját felelősségére látogathatja.
Nyitva tartás – este
Koncertnapokon kapunyitás 19.00 órakor, ill. a mindenkor aktuális időpont a www.plazssiofok.hu vagy www.facebook.com/plazssiofok oldalakon elérhető. A koncertek előre megváltott jegyekkel látogathatóak.
Koncertnapokon kívül a Plázs minden nap hajnal 04 óráig tart nyitva.
Plázs szervezői fenntartják a jogot, hogy rendkívüli időjárás esetén a nyitva tartás időpontját módosítsák, vagy zárva tartsanak.
A Plázst mindenki csak saját felelősségére látogathatja.
Belépőjegyek:
Koncert-, program-, és esemény napokon 19.00 órától az esemény végéig a Plázs területére belépés csak érvényes belépőjegy megváltásával lehetséges!
A belépőjegy ára eseménytől, programoktól függően változó.
A belépőjegyeket többsávos szakaszokban lehet megvenni. Mindegyik koncertnél feltüntetjük az elővásárlási információkat.
Koncert információk: https://www.facebook.com/plazssiofok/events
Online jegyértékesítés: www.oneticket.hu , www.tixa.hu , www.ticketportal.hu.
Irodai jegyértékesítés: Tourinform iroda Siófok
A belépőjegyek minden esetben egyszeri belépésre jogosítanak!
A Plázs egész területén hang- és videofelvétel készítése TILOS, ide értve különösen a rendezvényen fellépők előadásának szerzői jogot sértő, bármely rögzítését. A Plázs területén fényképfelvétel készíthető, azonban ezek készítésével és kezelésével összefüggésben a személyhez fűződő, illetve
személyes adatokat védő jogszabályi rendelkezések betartása a fényképfelvétel készítőjének-, illetve kezelőjének felelőssége.
Rossz idő esetén a koncert elmaradásáról a rendezvény szervezője legkésőbb a koncert napján 15.00 óráig a www.siofokplazs.hu oldalon közleményt ad ki. Amennyiben közlemény kiadására nem kerül sor, úgy a rendezvény szervezője a koncert megtartására készül, szükség esetén a koncert megkezdésével vár. A rendezvény szervezője fenntartja a jogot, hogy az időjárás függvényében a
koncertet a helyszínen is lemondja, valamint megkezdésével, illetve a már megkezdett folytatásával 20 percet várhat. Amennyiben rossz idő miatt a koncert 35 perc után félbeszakad, a koncert megtartottnak tekintendő.
Lemondás esetén a Plázs szervezője lehetőség szerint pótidőpontot tűz ki a rendezvény pótlására, melyre a jegyek érvényesek. Amennyiben pótidőpont kitűzésére nincs lehetőség, vagy a vendég azon nem kíván már részt venni, a vendég kérésére a Plázs a jegyek árát visszatéríti.
Amennyiben bármely rendezvény olyan okból marad el (el sem kezdődik, avagy bármely szakaszában be kell zárni), amely a Plázs által el nem hárítható külső ok, vis maior helyzet, abban az esetben a Plázs a jegyárak visszatérítésére, vagy kártérítésre, avagy bármely más jogcímen fizetésre nem kötelezhető. Ilyennek minősül különösen – de nem kizárólagosan – a hatóság által elrendelt kötelező
kiürítés, az életet, testi épséget, vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető rendkívüli időjárási körülmény; bombariadó; harmadik személy által elkövetésre kerülő egyéb – bűncselekmény. A Plázs szervezőjének jogában áll kiemelt programokon eltérő összegű belépőt kérni, illetve bizonyos
helyszíneket belátása szerinte zárva tartani, vagy zártkörű rendezvények kapcsán, korlátozni az oda való bejutást. A Plázs a 2005. évi CXXXIII. tv.-ben meghatározott személy- és vagyonvédelmi szolgálat
közreműködését veszi igénybe. A belépés előtt, illetve a Plázs egész területén a szervezők, illetve a biztonsági szolgálat ellenőrizheti a vendégek ruházatát, illetve csomagjait a 2005. évi CXXXIII. tv. 26.§
alapján.
Tiltott tárgyak behozatalát vagy a belépést a biztonsági szolgálat megtagadhatja.
A biztonsági szolgálat jogosult meghatározott személyek eltávolítására vagy a belépés megakadályozására.
14 év alatti vendégek belépése kizárólag szülői kísérettel lehetséges!
10 éven aluliak számára a koncertekre a belépés ingyenes, kizárólag szülői felügyelettel lehetséges.
A Plázson 18 év alatti személyek szeszes itallal nem szolgálhatóak ki. A pultoknál való kiszolgálás
során a vendégek életkoruknak hitelt érdemlő okmánnyal történő igazolására szólíthatók fel.
A Plázs területére kutyák és egyéb háziállatok, állatok nem hozhatóak! A Plázs vendégterébe
kerékpárt behozni tilos. A biciklivel érkező vendégeinket megkérjük, a siófoki Nagystrand területén
található kerékpártárolókat használják.
A Plázsról eltávolítható az, aki:
– más személyek életét, testi épségét, más személyek vagyoni jogait; vagyontárgyaik épségét, a
természetes környezetet veszélyezteti; illetve garázda vagy rendőri intézkedésre egyébként alapul
szolgáló magatartást tanúsít;
– más társadalmi csoportok tagjai ellen uszít vagy agresszív magatartásával a közönségen belül
egyébként békétlenséget szít;
– tiltott tárgyakat felszólítás ellenére sem távolítja el a területről;
– nem a bejáraton keresztül jutott a Plázs területére vagy onnan korábban eltávolították;
– életkori korlátozás alá esik vagy a Plázs szervezői a területről kitiltották.
A belépődíjat nem igényelheti vissza, akit a Plázs területéről a fentiek miatt távolítottak el.
A Plázs területére történő belépésben megakadályozható az a személy, aki:
– a szükséges biztonsági átvizsgálásnak nem veti magát alá; ruházata nem megfelelő, szennyezett,
vagy nem megfelelő az általános higiéniai állapota;
– személyi igazolványával vagy más hitelt érdemlő okmánnyal életkorát igazolni nem tudja;
– korábban a Plázs területéről eltávolításra került;
A Plázs területére nem lehet bevinni, onnan el kell távolítani a(z):
– olyan tárgyakat, amelyeknek birtoklása jogellenes;
– amelyek a Plázs területén tartózkodó személyek biztonságára nézve egyébként veszélyt jelentenek;
– Koncert-, program-, és esemény napokon, utazó- vagy sporttáskát, laptop táskát, hátizsákot,
nylontáskát, esernyőt nem csak bevinni tilos, hanem már a biztonsági ellenőrzésre sem szabad
megjelenni ilyen csomaggal.
– a Plázs területén csak a Plázson vásárolt italokat, élelmiszereket lehet fogyasztani!
– nem a Plázs területén vásárolt italokat, élelmiszereket behozni tilos.
– graffitizésre alkalmas eszközöket, festékszóró sprayt és filctollakat.
A Plázs egyes területeit kő-, és deszkaburkolattal láttuk el. Az időjárás hatásaira ezen a burkolaton
rések, repedések alakulhatnak ki, amelyek botlásveszélyesek. Ezért magas sarkú cipőben ilyen
deszkaburkolatra lépni nem javasolt! A burkolaton esetlegesen kialakuló rések, repedések, hézagok
fokozott odafigyelést igényelnek a vendégek részéről. A fenti figyelmeztetés ellenére a vendégek
részéről – különösen alkoholos befolyásoltság miatt – történő figyelmetlenségekből fakadó esetleges
elbotlás, esés vagy bármely egyéb balesetért és annak következményeiért a szervezők nem vállalnak
felelősséget.
A Plázs területén a biztonságod érdekében tilos a „body surf” (amikor a közönség egy-egy rajongót a
csápoló tömeg feje fölött, kezével továbbít a színpad felé). Ha ez mégis előfordulna veled, akkor a
rendezők kivezetnek a helyszín szélére. Amennyiben ez megismétlődik, sajnos el kell hagynod a Plázs
területét!
A szervezők nem vállalnak felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben esetlegesen
keletkező károkért! A Plázs területére belépni, onnan eltávozni csak a rendezők által őrzött
bejáratokon keresztül lehet. A Plázs területére történt belépéssel a vendég elfogadja, hogy
amennyiben olyan képfelvétel készül, amelyen látható, azzal kapcsolatban semmilyen követeléssel
nem lép fel az üzemeltetővel, a készítőkkel, s a jogszerű felhasználókkal szemben.
A program változtatásának jogát fenntartjuk!
Amennyiben bármi rendellenességet tapasztaltok, kérjük, haladéktalanul jelezzétek a biztonsági
személyzetnek vagy bármely munkatársunknak!
Kérjük, vigyázzatok értéktárgyaitokra! Az elhagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk!
Amennyiben az elhagyott tárgyért a Plázs burkolatát fel kell szedni, csak abban az esetben tudjuk
vállalni amennyiben a tárgy tulajdonosa vállalja annak rendbehozatalának költségeit.
Az elhagyott tárgyakért személyesen egyeztetni nyitva tartási napokon 11.00 és 17.00 között
lehetséges a helyszínen, vagy munkaidőben 10.00 és 18.00 óra között a +36-30-600-7101
telefonszámon lehet. A Plázs területén őrizetlenül hagyott, illetve a magatoknál tartott
értéktárgyakért nem vállalunk felelősséget. Amennyiben elhagyott csomagot látsz, kérjük jelezd a
biztonsági szolgálatnak. Vészhelyzet esetén kövessétek a biztonsági személyzet utasításait, és a
nyugalmatokat megőrizve hagyjátok el a területet a legközelebbi vészkijáraton keresztül! A Plázs
vendégeinek biztonságáért az In-Kal Security Event Kft. felel.
A házirendet a belépőjegy megvásárlásával, vagy a Plázsba való belépéssel elfogadod. A Plázst
mindenki csak saját felelősségére látogathatja.
A biztonsági szolgalat elérhetőségei:
In-Kal Security Event Kft
székhely, igazgatóság: 1146 Budapest, Thököly út 68.
Telefon: +36 20 2222212
E-mail: inkalevents@inkal.hu
Esetleges panaszodat kivizsgáljuk, ha jelzed számunkra az iroda@siofokplazs.hu email címen.
Üzemeltető:
Plázs Nyár Kft.
Székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 56.
E-mai: iroda@siofokplazs.hu
Jó szórakozást!
Siófok Plázs szervezői
„Dobd le magd!”